نمونه سوالات برق صنعتی درجه 1 و 2 فنی حرفه ای


با توجه به درخواست هنرجویان آموزشگاه امروز تصمیم گرفتیم نمونه سوالات برق صنعتی درجه 1 و 2 فنی حرفه ای را به همراه پاسخنامه آن منتشر کنیم. جدا از کسب دانش و یادگیری برقکاری صنعتی هدف بسیاری از هنرجویان از ثبت نام در دوره تابلو برق صنعتی، شرکت در آزمون و دریافت مدرک فنی حرفه ای معتبر و قابل ترجمه است. آزمون های فنی حرفه ای در دو نوع کتبی و عملی برگزار می گردد.
برای آمادگی در امتحان عملی نیاز به تمرینات عملی بر روی پروژه های واقعی و همچنین آموزشهای کلاس دارید. اما در آزمون کتبی که به صورت تستی و چهار گزینه ای است علاوه بر مطالعه کتاب و جزوات کلاس، نیاز دارید از خود تست و آزمون بگیرید و سطح آمادگی خود را ارزیابی نمایید.

در ادامه ما تعدادی از سوالات رشته برق صنعتی درجه یک و دو سازمان فنی حرفه ای را قرار دادیم و در انتهای آن کلید جواب یا پاسخنامه را قرار دادیم تا بتوانید به خود نمره بدهید.

برای آمادگی در آزمون کتبی فنی حرفه ای برق صنعتی در سال 1403 پیشنهاد می کنیم به سوالات زیر در مدت زمان 40 دقیقه پاسخ دهید.

نمونه سوالات برق صنعتی درجه 1 و 2 فنی حرفه ای

لازم است قبل از خواندن سوالات و پاسخ دادن به آنها زمان بگیرید و در مدت زمان 40 دقیقه به سوالات پاسخ دهید.

1- خط محور تقارن در نقشه کشی صنعتی کدام یک از خط های زیر می باشد؟

الف( –  –   –            ب( – –               ج(     —                           د(     <–>

2- کدام یک از م دادهای زیر سخت تر است؟

الف( B                        ب( 2B                    ج( 2H             د(  H

3- مقیاس برابر است با ………..

الف( اندازه ترسیمی بر روی اندازه واقعی          ب( اندازه واقعی  بر روی ترسیمی       ج( اندازه ترسیمی بر روی 100         د(  اندازه واقعی بر روی 100

4- دقت کولیس اینچی برابر است با …..

الف( 7/16                          ب(  1/128                      ج(  1/100                    د( 1/20

5- هر گاه 49 میلی متر از طول خط کش را روی ورنیه به 50 قسمت مساوی تقسیم کنیم دقت آن چقدر است؟

الف( 1/50                    ب( 1/20                ج( 1/100                   د( 0.2

6- انواع مته از نظر جنس عبارتند از :

الف( مته الماسی و معمولی         ب( معمولی– خشک پر

ج( آهن پر– خشک پر                   د( الماسه-معمولی– خشک پر

7- جنس سیم لحیم چیست؟

الف – مس و روی ب- قلع و مسج-آلومینیوم و روید- قلع و روی

8- بهترین نوع لحیم کاری ……….

الف( 60% قلع – 03% سرب                         ب( 60% سرب – 03% قلع

ج( 53% قلع – 53% سرب                            د( 33% قلع – 03% سرب

9-برای خم کاری سیم های مفتولی معم.لا از کدام وسیله استفاده می شود ؟

الف- سیم چین  ب-دم باری ک   ج-دم باری ک   د-انبردست

10-کدام گزینه از لوله های نسوز جهت برق کاری می باشد ؟

الف- خرطومی     ب-خرطومی فلزی      ج-پولیکا       د- pvc

11-کدام گزینه جهت لوله کشی برق موتورخانه ها استفاده می شود ؟

الف- گالوانیزه      ب-خرطومی فلزی       ج-پولیکا      د-pvc

12-برای ارتباط بین جعبه تقسیم های فلزی و لوازم برقی مانند پمپ از چه لوله ای استفاده می شود ؟

الف- خرطومی    ب-خرطومی فلزی        ج-پولیکا             د-pvc

13- در موتورخانه ها تجهیزات برقی به چه صورت نصب می شوند ؟

الف- توکار     ب-روکار      ج-توکار و روکار        د-تفاوتی ندارد

14- برطبق قانون کولن دو بار همنام همدیگر را ……….

الف – جذب میکنند                             ب- دفع میکنند

ج- نه جذب و نه دفع میکنند                د- تحت تاثیر قرار میدهند ولی نیرویی به هم وارد نمیکنند.

15- کدام مورد جزو ذرات باردار اتم نیست؟

الف –  پروتون       ب-   الکترون           ج-  نوترون               د- الکترون و پروتون

16- اگر بخواهیم جریان 110 آمپری را با یک آمپرمتر 1 آمپری اندازه بگیریم از …….. استفاده میکنیم.

الف-pt      ب- اتوترانس            ج- ترانس ایزوله              د.pt

17- واتمتر برای اندازه گیری کدام کمیت مورد استفاده قرار میگیرد؟

الف- توان اکتیو        ب- جریان          ج- فرکانس             د- توان راکتیو

18- کدام یک از دستگاههای زیر در مدار موازی  بسته میشود؟

الف –  فرکانس متر         ب- وارمتر          ج- آمپرمتر                 د- هر سه مورد

19- کابل با 2/5 × 4  است از کابلشو با نمره …………. استفاده می کنند.

الف( 2/5        ب( 4      ج( 10         د( 80

20- رنگ سیم ها در کابل چهار سیمه کدام است؟

الف( سبز و زرد- مشکی – قهوه ای – آبی       ب( زرد– آبی – مشکی– قرمز

ج( مشکی – آبی – قهوه ای – مشکی             د( مشکی – خاکستری – آبی – زرد

21- کابل کواکسیال(هم محور) برای سیم کشی کدام وسیله استفاده میگردد؟

الف – پریز برق           ب- پریز آنتن               ج-   پریز تلفن              د-  ب و ج

22- کدام گزینه جزو مقاطع استاندارد سیمهای برق نیست؟

الف –  0.75             ب- 3.5                      ج- 4                             د- 6

23-برای ارتباط ترانس فشار متوسط 20 کیلو ولت به تابلو از کدام کابل استفاده می شود ؟

الف- کراس    ب-زره دار    ج-75+120*4      د-16*4

24- جهت حفاظت ترانسفورماتورهای روغنی از ……………. استفاده می کنند.

الف( کلید گریز از مرکز       ب( مقاومت        ج( بوخ هلتس           د( ولتاژ

25- برای جلوگیری از تلفات ……………… هسته ترانس را ورق ورق می سازند.

الف( هیسترزیس     ب( فوکو    ج( فلوی مغناطیسی     د( ولتاژ نامی

26- روی الکترو موتوری 3HP نوشته است توان آن بر حسب وات چقدر است؟

الف( 8022 وات             ب( 2082                     ج( 2208            د( 2802

27- اتصال تخته کلم ستاره به صورت ……………

الف(                             ب(                          ج(           د(

28- جریان راه اندازی موتور چند برابر جریان نامی آن است؟

الف( 3 تا 5     ب( 4 تا 8    ج( رابطه ای ندارند      د( 6 تا 8

29- سرعت موتور با تعداد قطبها رابطه …………… و فرکانس ………….. دارد.

الف( مستقیم- عکس    ب( عکس – مستقیم   ج( مستقیم – مستقیم    د( عکس – عکس

30- برای راه اندازی موتور به صورت دائم از خازن ……………. استفاده می کنند.

الف( الکترولیتی              ب( روغنی                     ج( سرامیکی        د( عدسی

31- کدام کلید عمر کمتری دارد؟

الف( اهرمی              ب( زبانه ای               ج( غلطکی              د( کنتاکتور

32- برای جلوگیری از دو فاز شدن از رله …………….. استفاده می کنند.

الف( فلوتر سوئیچ        ب( لیمیت سوئیچ        ج( کنترل فاز            د( کنتاکتور

33- برای راه اندازه موتور به صورت ستاره-مثلث چپگرد-راستگرد  به چند کنتاکتور ایاز است ؟

الف-2         ب-3           ج-4                 د-5

34- به ترتیب ولت متر – اهم متر –cosφ متر در مدار به چه صورت نصب می شوند؟

الف( سری – سری موازی – موازی          ب( موازی – سری – سری موازی

ج( مواز ی- موازی – سری موازی            د( سری – موازی – سری موازی

35- کدام قطعه یکسو سازی را انجام می  دهد؟   I2=3A

الف( مقاومت    ب( خازن     ج( دیود    د( سلف

36- کدام یک از روابط زیر صحیح است؟

الف( =    ب( × 2 =      ج( 2 =       د( 2 × =

37- جدول صحت گیت مقابل کدام است؟

الف(                        ب(                         ج(                      د(

38-برای عکس کردن (نفی کردن) از کدام گیت استفاده می شود ؟

الف-NOT     ب- OR      ج- AND      د- XOR

39- با چه زبانی لوگو را از روی کلیدهای صفحه برنامه ریزی می کنند؟

الف-LAD     ب – FBD       ج-STL      د-Ghragh  33

40- روی لوگو  حرف R نشان دهنده چیست ؟

الف-ساعت داخلی     ب-شمارنده     ج-رله ای بودن      د- تریستوری

 

پاسخنامه آزمون کتبی برق صنعتی فنی حرفه ای

پس از اتمام آزمون می توانید نمره خود را با استفاده از کلید پاسخ یا پاسخنامه زیر محاسبه نمایید. در مقابل هر سوال گزینه جواب را قرار داده ایم.

ج  33ب25الف17ب  9ب

  1

ج34ج26الف  18د  10ج

  2

ج  35ج27الف  19الف  11الف

  3

د36ب  28ب20ب

12

ب

  4

ج37ب  29ب21ب  13الف

5

الف  38ب30ب22ب

14

د

6

ب  39الف  31الف23ج

15

ب

7

ج40ج  32ج24د

16

الف8

در جدول بالا جلوی هر سوال گزینه پاسخ قرار داده شده است. به عنوان مثال پاسخ سوال 8 گزینه الف می باشد.
این موارد فقط بخش کوچکی از سوالات فنی حرفه ای برق صنعتی می باشند و برای کسب مهارت و آمادگی در آزمون فنی حرفه ای سعی کنید نمونه سوالات بیشتری را بررسی نمایید.

5/5 - (1 امتیاز)
نویسنده مطلب
محمد حسین قربانی
محمد حسین قربانی

محمدحسین قربانی هستم. کارشناس ارشد برق و الکترونیک دارم. از سال 1395 تا الان به تدریس و تولید محتوا در زمینه برق صنعتی و ساختمان مشغولم.

آخرین مقالات برق صنعتی

چگونه در شغل برقکار صنعتی موفق شده و بیشترین درآمد را کسب کنیم؟

چگونه در شغل برقکار صنعتی موفق شده و بیشترین درآمد را کسب کنیم؟

آیا شما از آن دسته افرادی هستید که به شغل های فنی علاقه دارند ؟ اگر پاسخ شما مثبت است باید بدانید که شغل برقکار صنعتی یکی از بهترین انتخاب های شما برای کارهای فنی می باشد. بنابراین در صورتی که علاقه مند ورود به بازار کار شغل برق کار صنعتی هستید یا در این […]...

آشنایی با کاربردهای چپگرد و راستگرد کردن موتور های سه فاز

آشنایی با کاربردهای چپگرد و راستگرد کردن موتور های سه فاز

بهتر است بدانید که تغییر جهت گردش موتور سه فاز از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و استفاده از آن بسیار لازم و ضروری محسوب می شود. یکی از کاربردهای چپگرد و راستگرد کردن موتور های سه فاز استفاده از  آن در مدارات قدرت می باشد...

روش تست بانک خازنی

روش تست بانک خازنی

تست بانک خازنی به تجهیزات آزمایش کالیبره شده دقیق با اعتبار مناسب، دارای برچسب کالیبراسیون معتبر، تستر عایق، پل خازن برای محاسبه خازن ها، مولتی متر، منبع ولتاژ سه فاز متعادل، ضبط کننده های داده سریع و منبع ولتاژ تک فاز نیاز دارد. آموزشگاه فنی برق دوره آموزش تابلو برق صنعتی را به صورت تضمینی و با […]...

انواع موتور الکتریکی کاربردی در برق صنعتی

انواع موتور الکتریکی کاربردی در برق صنعتی

امروزه از موتور الکتریکی در صنایع، کارخانجات و کارگاه های مختلف استفاده می شود. هر موتورالکتریکی با توجه به توان مورد نیاز، اندازه، نوع قطعات مورد استفاده، روش راه اندازی و …...

دیدگاه کاربران