تقویم برگزاری دوره مکانیک خودرو

تاریخ شروع روز ساعت برگذاری

شنبه / درجه 1

1403/03/26

15:30 الی18

تقویم برگزاری دوره تعمیرات موبایل

تاریخ شروع روز ساعت برگذاری

هر روز

1403/03/19

9:30 الی 12

شنبه

1403/04/02

13 الی 15:30

تقویم برگزاری دوره گوهر تراشی

تاریخ شروع روز ساعت برگذاری

شنبه

1403/03/26

15:30 الی 18

تقویم برگزاری دوره جوشکاری CO2

تاریخ شروع روز ساعت برگذاری

شنبه

1403/03/26

9:30 الی 12

تقویم برگزاری دوره جوشکاری آرگون (TIG)

تاریخ شروع روز ساعت برگذاری

شنبه

1403/03/26

15:30 الی 18

تقویم برگزاری دوره سوپاپ تراشی

تاریخ شروع روز ساعت برگذاری

شنبه

1403/03/26

9:30 الی 12

تقویم برگزاری دوره تعمیرات ایسیو خودروهای خارجی

تاریخ شروع روز ساعت برگذاری

شنبه

1403/03/26

9:30 الی 12

تقویم برگزاری دوره تعمیرات ecu خودرو

تاریخ شروع روز ساعت برگذاری

شنبه

1403/03/26

9:30 الی 12

تقویم برگزاری دوره تنظیم موتور خودرو

تاریخ شروع روز ساعت برگذاری

شنبه

1403/03/26

15:30 الی 18

شنبه

1403/03/26

18 الی 20

تقویم برگزاری دوره برق خودرو

تاریخ شروع روز ساعت برگذاری

شنبه / درجه 2

1403/03/26

13 الی 15:30

شنبه / درجه 2

1403/03/26

15:30 الی 18

تقویم برگزاری دوره تعمیر موتور خودروهای چینی

تاریخ شروع روز ساعت برگذاری

شنبه

1403/03/26

9:30 الی 12

تقویم برگزاری دوره جلوبندی سازی خودرو

تاریخ شروع روز ساعت برگذاری

شنبه

1403/03/26

13 الی 15:30

تقویم برگزاری دوره گیربکس اتوماتیک

تاریخ شروع روز ساعت برگذاری

شنبه

1403/03/26

13 الی 15:30

تقویم برگزاری دوره طراحی تابلو برق صنعتی

تاریخ شروع روز ساعت برگذاری

یک شنبه و سه شنبه

1403/03/22

15:30 الی 18

تقویم برگزاری دوره تعمیرات ماشین ظرفشویی

تاریخ شروع روز ساعت برگذاری

شنبه

1403/03/26

9:30 الی 12

تقویم برگزاری دوره تعمیرات یخچال صنعتی

تاریخ شروع روز ساعت برگذاری

شنبه

1403/03/26

15:30 الی18

تقویم برگزاری دوره تعمیرات پکیج دیواری

تاریخ شروع روز ساعت برگذاری

شنبه

1403/04/02

12 الی 14

شنبه

1403/04/02

16 الی 18

تقویم برگزاری دوره تعمیرات کولر گازی

تاریخ شروع روز ساعت برگذاری

شنبه

1403/04/02

10 الی 12

شنبه

1403/04/02

18 الی 20

تقویم برگزاری دوره تعمیرات نرم افزار موبایل

تاریخ شروع روز ساعت برگذاری

شنبه

1403/04/02

13 الی 15:30

تقویم برگزاری دوره نصب پکیج دیواری

تاریخ شروع روز ساعت برگذاری

شنبه

1403/04/02

12 الی 14

شنبه

1403/04/02

16 الی 18

تقویم برگزاری دوره نصب کولر گازی

تاریخ شروع روز ساعت برگذاری

شنبه

1403/04/02

10 الی 12

شنبه

1403/04/02

18 الی 20