تقویم برگزاری دوره طلا سازی و جواهر سازی

تاریخ شروع روز ساعت برگذاری

روز های فرد ( یک شنبه/سه شنبه/پنج شنبه)

1402/12/08

15:30 الی 18

تقویم برگزاری دوره گوهر تراشی

تاریخ شروع روز ساعت برگذاری

شنبه تا چهارشنبه

1402/12/12

15 الی 18

تقویم برگزاری دوره طلا فروشی فنی حرفه ای

تاریخ شروع روز ساعت برگذاری

یک شنبه و سه شنبه

1402/12/15

10:30 الی 12

تقویم برگزاری دوره تنظیم موتور خودرو

تاریخ شروع روز ساعت برگذاری

شنبه تا چهارشنبه

1402/12/05

9:30 الی 12

تقویم برگزاری دوره کولر و تهویه مطبوع خودرو

تاریخ شروع روز ساعت برگذاری

شنبه تا چهارشنبه

1402/12/07

9:30 الی 12

تقویم برگزاری دوره برق خودرو

تاریخ شروع روز ساعت برگذاری

برق خودرو درجه 2 شنبه تا چهارشنبه

1402/12/07

9:30 الی 12

برق خودرو درجه 2 شنبه تا چهارشنبه

1402/12/07

18 الی 20

برق هیوندا و کیا شنبه تا چهارشنبه

1402/12/05

9:30 الی 15

تقویم برگزاری دوره تعمیر موتور خودروهای چینی

تاریخ شروع روز ساعت برگذاری

مکانیک خودرو های چینی شنبه تا چهارشنبه

1402/12/07

9:30 الی 12

تقویم برگزاری دوره گیربکس دستی

تاریخ شروع روز ساعت برگذاری

شنبه تا چهارشنبه

1402/12/07

9:30 الی 12

تقویم برگزاری دوره مکانیک خودرو

تاریخ شروع روز ساعت برگذاری

مکانیک خودرو درجه 2 شنبه تا چهارشنبه

1402/12/07

9:30 الی 12

تقویم برگزاری دوره طراحی تابلو برق صنعتی

تاریخ شروع روز ساعت برگذاری

شنبه تا چهارشنبه

1402/12/12

9:30 الی 12

تقویم برگزاری دوره تعمیرات ماشین لباسشویی

تاریخ شروع روز ساعت برگذاری

شنبه تا چهارشنبه

1402/12/07

13 الی 15:30

تقویم برگزاری دوره تعمیرات یخچال صنعتی

تاریخ شروع روز ساعت برگذاری

شنبه تا چهارشنبه

1402/12/07

18 الی 20

تقویم برگزاری دوره تعمیرات یخچال ساید بای ساید

تاریخ شروع روز ساعت برگذاری

شنبه تا چهارشنبه

1402/12/07

15:30 الی 18

تقویم برگزاری دوره تعمیرات پکیج دیواری

تاریخ شروع روز ساعت برگذاری

شنبه تا چهار شنبه

1402/12/12

18 الی 20

تقویم برگزاری دوره تعمیرات کولر گازی

تاریخ شروع روز ساعت برگذاری

شنبه تا چهارشنبه

1402/12/12

16 الی 18

تقویم برگزاری دوره تعمیرات موبایل

تاریخ شروع روز ساعت برگذاری

شنبه تا چهارشنبه

1402/12/07

13 الی 15:30

تقویم برگزاری دوره نصب دوربین مدار بسته

تاریخ شروع روز ساعت برگذاری

دوشنبه تا چهارشنبه

1402/12/07

9:30 الی 12

تقویم برگزاری دوره نصب پکیج دیواری

تاریخ شروع روز ساعت برگذاری

شنبه تا چهارشنبه

1402/12/12

10 الی 12

تقویم برگزاری دوره نصب کولر گازی

تاریخ شروع روز ساعت برگذاری

شنبه تا چهارشنبه

1402/12/12

12 الی 14

تقویم برگزاری دوره هوشمند سازی ساختمان

تاریخ شروع روز ساعت برگذاری

شنبه تا چهارشنبه

1402/12/12

9:30 الی 12:30

تقویم برگزاری دوره برق ساختمان

تاریخ شروع روز ساعت برگذاری

برق ساختمان درجه 2 دوشنبه تا چهارشنبه

1402/12/07

15:30الی 18

برق ساختمان درجه 2 شنبه تا پنج شنبه

1402/12/08

9:30 الی 12

برق ساختمان درجه 1 شنبه تا چهارشنبه

1402/12/12

13 الی 15:30