روش تست بانک خازنی


تست بانک خازنی به تجهیزات آزمایش کالیبره شده دقیق با اعتبار مناسب، دارای برچسب کالیبراسیون معتبر، تستر عایق، پل خازن برای محاسبه خازن ها، مولتی متر، منبع ولتاژ سه فاز متعادل، ضبط کننده های داده سریع و منبع ولتاژ تک فاز نیاز دارد.

آموزشگاه فنی برق دوره آموزش تابلو برق صنعتی را به صورت تضمینی و با ارائه مدرک معتبر در کارگاه های مجهز برگزار می کند. در صورت تمایل به یادگیری برق صنعتی در دوره آموزش برق صنعتی شرکت کنید.

بانک های خازن شامل راکتورها یا سلف های تنظیم کننده، خازن ها و راکتورهای محدود کننده جریان هجومی هستند. به منظور کاهش هزینه های برق و کاهش اختلاف در سیستم توزیع، ماژول های اصلاح ضریب توان یا بانک های خازن باید جریان های خود ایجاد شده در سیستم را به طور معکوس کاهش دهند. در بیشتر کاربردها، خازن ها ضریب توان جریان را تصحیح می کنند و در نتیجه ولتاژ و ضریب توان پیش فاز می شود.

 

تست بانک خازنی

چرا باید ظرفیت بانک خازن را تست کرد؟

بانک خازن نقش حیاتی در تصحیح ضریب توان سیستم شما دارند. بسیاری از عوامل محیطی بر خازن های تصحیح ضریب توان نصب شده مانند رطوبت، هارمونیک ها، دما و زمان توان قابلیت تصحیح ضریب توان تأثیر می گذارند. بانک خازنی از پیش نصب شده در صورتی که برای مدتی نگهداری یا آزمایش نشده باشند بهترین عملکرد خود را ندارند. با گذشت زمان عملکرد خازن ها ضعیف می شود، ضریب توان سیستم برق شما کاهش می یابد و نتیجه آن افزایش هزینه های برق خواهد بود و حتی می توانند به سیستم برق آسیب بزنند.

برخی مراکز، خدمات تعمیر و نگهداری خازن را در اختیار شما قرار می دهد که نتیجه آن این است که اطمینان حاصل شود که بانک های خازن شما در بهترین ظرفیت خود عمل می کنند. این مراکز تست های خازن مختلفی از جمله بانک های خازن ثابت و بانک های خازن اتوماتیک را انجام می دهند.

در تست بانک خازنی چه باید کرد؟

سه نوع تست بانک خازنی وجود دارد که به شرح زیر است:

1- تست روتین:

بازرسی بصری

 • تست آب بندی در دمای 800C + 50C به مدت 3 ساعت.
 • تست قدرت و ظرفیت.
 • تست مقاومت عایق
 • تست ولتاژ ترمینال
 • تست ولتاژ بین پایانه ها و قاب خازن ها (تست ولتاژ ترمینال به کانتینر)
 • تست ولتاژ بین پایانه ها و کانتینر برای بانک های خازن
 • تست کارایی دستگاه تخلیه
 • اندازه گیری مماس زاویه تلفات دی الکتریک

2- تست های تایپ تست:

 • تست ایمنی ضربه ای ولتاژ بالا
 • تست عایق بوشینگ ها
 • تست پایداری حرارتی
 • تست ولتاژ تداخل رادیویی
 • تست افت ولتاژ
 • تست تخلیه شارژ در حالت اتصال کوتاه

3- تست در هنگام راه اندازی یا قبل از نصب بانک خازن:

قبل از نصب باید چند تست ساده روی بانک خازن انجام شود تا سیم کشی و اتصال بانک و هر دستگاه به درستی و با استانداردهای مشخص انجام شده باشد.

مراحل تست بانک خازنی

در ادامه به صورت گام به گام نحوه تست کردن خازن را توضیح می دهیم:

ارزیابی ریسک سایت

قبل از انجام آزمایشات باید کلیه خطرات مربوط به نصب بانک خازن در محل شناسایی شده و اقدامات کنترلی و ایمنی مناسب توسط افراد مورد تایید انجام شود و تمامی این موارد ثبت شود. اگر انجام آن با خطر همراه است، کار را متوقف کرده و از یک متخصص کمک بگیرید.

 • تمام اقدامات باید با خالی شدن بانک خازن و همچنین با اقدامات کنترلی مناسب انجام شود تا از تماس ناخواسته با مناطق زنده یا آلوده جلوگیری شود.

 • ارزیابی خازن بین سیستم های الکتریکی

 • همه سیستم ها باید ارزیابی شوند تا ببینیم که آیا در شرایط مناسب، خازن ها ایزوله شده اند یا خیر.

 • عواملی مانند حساسیت رله های حفاظتی بانک خازن و ولتاژ خازن تحت آزمایش باید در نظر گرفته شود تا انرژی ذخیره شده در خازن وارد سیستم حفاظت شده نشود.

 

تست بانک خازنی چگونه باید انجام شود؟

ثبت جزئیات هر خازن

 • نام تولید کننده

 • توضیحات نام سازنده

 • شماره سریال سازنده

 • سال تولید

 • ظرفیت Cn و ظرفیت اندازه گیری شده روی قسمت برچسب خازن ثبت شده است

 • شماره سریال بدنه هر خازن

 • توان نامی Qn

 • ولتاژ نامی Un

 • جریان نامی

 • دسته بندی از نظر دما

 • جزئیات سیال دی الکتریک هر راکتور را که جریان هجومی را تنظیم یا محدود می کند، شناسایی کنید.

بررسی ظاهری وضعیت بانک خازن

 • سطوح خارجی را بررسی کنید و از تمیز و خشک بودن ماژول ها و راکتورهای کندانسور اطمینان حاصل کنید.

 • صحت اتصالات اصلی را بررسی کنید.

 • بررسی اتصال به زمین قاب های بانک خازن و محفظه ها و اتصالات آنها

اندازه گیری مقاومت عایق

آزمایش مقاومت عایق باید به مدت یک دقیقه در هر خازن انجام شود. هنگامی که چندین عنصر به طور موازی به هم متصل می شوند، به عنوان مثال لازم نیست برای هر عنصر یک اندازه گیری مقاومت عایق جداگانه انجام شود.

برای اطمینان از اینکه خازن های اندازه گیری شده به اندازه کافی شارژ می شوند تا بتوان مقاومت عایق را به طور دقیق محاسبه کرد، باید اطمینان حاصل شود که در مدت 1 دقیقه بیش از 5٪ تغییری در مقاومت عایق وجود ندارد. (تست زمانی درست است که تغییر مقاومت عایق کمتر از 5% در 1 دقیقه باشد)

اندازه گیری ظرفیت

اندازه گیری ظرفیت هر واحد خازن با یک پل خازن، توصیه می شود که ماژول های خازن برای اندازه گیری از هم جدا نشوند، زیرا باعث آسیب ناخواسته به عایق ماژول های خازن می شود. یک منبع AC را می توان برای تامین جریان سری به ماژول های خازن متصل کرد و ولتاژ اندازه گیری شده در هر واحد نیز به محاسبه ظرفیت خازن بر اساس فرمول زیر کمک می کند:

C = I / (2 x Pi x f x V)

C = ظرفیت بر حسب فاراد

 V = ولتاژ بر حسب ولت

 I = جریان تزریقی بر حسب آمپر

 f = فرکانس جریان تزریقی

تست ولتاژ بالا

تست ولتاژ بالا

هنگامی که قرار است از بانک خازن برای سرویس مجدد استفاده شود، ممکن است به تشخیص مهندس مسئول، آزمایش ولتاژ بالا DC و AC مورد نیاز باشد.

خازن باید ولتاژ آزمایش DC را به مدت 10 ثانیه بین پایانه های اصلی تحمل کند.

مقدار ولتاژ باید به صورت زیر اعمال شود:

Utest = Un x 4.3 x 0.75

Utest= ولتاژ تست اعمال شده

 Un= ولتاژ خازن

پس از تست ولتاژ بالا، اندازه گیری مقاومت عایق را برای تایید عایق تکرار کنید.

بررسی عدم تعادل هر بانک

با بررسی و محاسبه مقادیر ظرفیت اندازه گیری شده، توازن هر بانک باید بررسی شود.

در صورت لزوم، خازن ها باید جابجا شوند تا تعادل بانکی قابل قبولی حاصل شود و عدم تعادل بانک خازن از بین برود.

تزریق اولیه:

یک ولتاژ سه فاز به ورودی های بانک خازن اعمال کنید و مقادیر زیر را اندازه بگیرید.

 • ولتاژ اعمال شده به هر فاز (فاز به فاز و فاز به نول)

 • جریان خطی هر فاز

 • ولتاژ نقطه خنثی بانک خازن نسبت به نول

 • حفاظت و اندازه گیری جریان CT

 • ولتاژ و جریان اندازه گیری شده در خروجی محافظ متعادل کننده

 • بررسی کنید که هر یک از ولتاژها/جریان های متعادل در هنگام اندازه گیری با ولتاژ تستی تزریق اولیه با ولتاژ واقعی زیر آستانه باشد تا خطای عدم تعادل رخ ندهد.

 • اگر ولتاژ/جریان نامتعادل بیش از حد زیاد باشد، ممکن است تعادل و توازن کردن مجدد بانک نیاز باشد.

چک لیست کامل قبل از نصب بانک خازن

برای استفاده از بانک خازن پس از نصب برای اولین بار، موارد زیر باید قبل از روشن شدن بررسی شود.

 • بررسی اسکلت فلزی استحکام و عدم آسیب دیدگی در هنگام حمل

 • بررسی اینکه همه پانل های ثابت به درستی قرار گرفته اند و به درستی پیچ شده اند.

 • بررسی کنید که همه درها به درستی نصب شده باشند و آزادانه حرکت کنند.

 • عملکرد صحیح قفل درب ها را بررسی کنید.

 • بررسی ظاهر و تمیزی و بدون خط و خش بودن.

 • بررسی اینکه ماژول به درستی نصب شده است تا از دسترسی غیرمجاز جلوگیری شود.

 • بررسی کنید که همه اتصالات کابل درست و محکم باشند.

 • بررسی خازن ها و عایق هایی که تمیز و سالم هستند.

 • بررسی اینکه باس و اتصالات آن به درستی وصل شده اند و گشتاور اتصالات مناسب است.

 • بررسی درستی اتصالات عایق خازن و داشتن گشتاور صحیح اتصالات بوشینگ آن

 • بررسی صحیح بودن اتصالات زمین از زمین اصلی به اتاق

 • بررسی اینکه همه درها و روکش ها به درستی ارت و مونتاژ شده باشند.

 • بررسی روشنایی اتاق و سیستم روشنایی آن

 • بررسی وضعیت گرمایش

 • نصب صحیح همه اتصالات/فیوزها را بررسی کنید.

 • بررسی عملکرد کلیه عملکردهای حفاظتی و کنترلی رله ها
 • برق رسانی و انجام تست های بار

برق رسانی و انجام تست های بار

پس از روشن شدن، ولتاژها و جریان های ثانویه مدارهای اندازه گیری و حفاظتی ثانویه، از جمله عدم تعادل فاز آنها را ثبت کنید.

اطلاعات را بررسی کنید تا مطمئن شوید که خازن به درستی کار می کند. حتی ممکن است لازم باشد خازن ها را چند بار قطع و وصل کنید تا مطمئن شوید که کار می کنند.

مجتمع فنی برق برگزارکننده دوره های فنی مختلف مانند دوره آموزش تعمیر برد الکترونیکی، آموزش تعمیرات پکیج دیواری، آموزش نصب کولر گازی و غیره می باشد، تمامی دوره ها به صورت عملی، در کارگاه های مجهز و تحت نظر اساتید مجرب و متخصص برگزار می شود در صورت علاقه به فراگیری هر یک از شغل های فنی همین الان به مجتمع فنی برق مراجعه نمایید.

به این صفحه امتیاز دهید
نویسنده مطلب
محمد حسین قربانی
محمد حسین قربانی

محمدحسین قربانی هستم. کارشناس ارشد برق و الکترونیک دارم. از سال 1395 تا الان به تدریس و تولید محتوا در زمینه برق صنعتی و ساختمان مشغولم.

آخرین مقالات برق صنعتی

انواع موتور الکتریکی کاربردی در برق صنعتی

انواع موتور الکتریکی کاربردی در برق صنعتی

امروزه از موتور الکتریکی در صنایع، کارخانجات و کارگاه های مختلف استفاده می شود. هر موتورالکتریکی با توجه به توان مورد نیاز، اندازه، نوع قطعات مورد استفاده، روش راه اندازی و …...

مدار فرمان و قدرت چیست؟ معرفی کامل، آشنایی با ویژگی ها و تفاوت ها

مدار فرمان و قدرت چیست؟ معرفی کامل، آشنایی با ویژگی ها و تفاوت ها

مدار فرمان و قدرت از داده های مهم و حائز اهمیت برای تحلیل دقیق نقشه های برق به شمار می روند. تجزیه و تحلیل درست و اصولی نقشه های برق مستلزم در اختیار داشتن اطلاعاتی نظیر نقشه الکتریکی مربوط به فرمان، قدرت و نشانه های اختصاری نقشه الکتریکی می باشد...

چگونه در شغل برقکار صنعتی موفق شده و بیشترین درآمد را کسب کنیم؟

چگونه در شغل برقکار صنعتی موفق شده و بیشترین درآمد را کسب کنیم؟

آیا شما از آن دسته افرادی هستید که به شغل های فنی علاقه دارند ؟ اگر پاسخ شما مثبت است باید بدانید که شغل برقکار صنعتی یکی از بهترین انتخاب های شما برای کارهای فنی می باشد. بنابراین در صورتی که علاقه مند ورود به بازار کار شغل برق کار صنعتی هستید یا در این […]...

آشنایی با انواع تابلو های MV و LV

آشنایی با انواع تابلو های MV و LV

تابلو های MV و LV از انواع تابلو های برق هستند که طراحی این تابلو ها یکی از رشته های پر کاربرد صنعت برق می باشد. تابلو های برق به عنوان محفظه هایی هستند که تجهیزات الکتریکی یا الکترونیکی را مورد حفاظت قرار می دهند...

دیدگاه کاربران