لیست دوره های برق صنعتی فنی برق

 • آموزش PLC

  آموزش PLC

  شهریه: 1800000 تومان

  تناوب دوره:یک ماه

 • آموزش plc درجه 2

  آموزش plc درجه 2

  شهریه: 1000000 تومان

  تناوب دوره:یک ماه

 • آموزش طراحی تابلو برق صنعتی

  آموزش طراحی تابلو برق صنعتی

  شهریه: 1500000 تومان

  تناوب دوره:یک ماه

 • آموزش سیم پیچی موتور

  آموزش سیم پیچی موتور

  شهریه: 1600000 تومان

  تناوب دوره:دو هفته

 • آموزش plc s7 1200

  آموزش plc s7 1200

  شهریه: 900000 تومان

  تناوب دوره:یک ماه

 • آموزش مانیتورینگ صنعتی HMI

  آموزش مانیتورینگ صنعتی HMI

  شهریه: 900000 تومان

  تناوب دوره:دو هفته

 • آموزش مانیتورینگ صنعتی WINCC

  آموزش مانیتورینگ صنعتی WINCC

  شهریه: 750000 تومان

  تناوب دوره: