لیست دوره های مکانیک خودرو فنی برق

 • آموزش برق خودرو درجه ۱

  آموزش برق خودرو درجه ۱

  شهریه: 2900000 تومان

  تناوب دوره:1 ماه

 • آموزش برق خودرو درجه 2

  آموزش برق خودرو درجه 2

  شهریه: 1900000 تومان

  تناوب دوره:1 ماه

 • آموزش برق خودرو BMW

  آموزش برق خودرو BMW

  شهریه: 2500000 تومان

  تناوب دوره:1 ماه

 • آموزش کولر و تهویه مطبوع خودرو

  آموزش کولر و تهویه مطبوع خودرو

  شهریه: 950000 تومان

  تناوب دوره:1 ماه

 • آموزش نصب ضبط و باند خودرو

  آموزش نصب ضبط و باند خودرو

  شهریه: 600000 تومان

  تناوب دوره:1 ماه

 • آموزش نصب دزدگیر خودرو

  آموزش نصب دزدگیر خودرو

  شهریه: 500000 تومان

  تناوب دوره:1 ماه

 • آموزش تعمیرات ecu خودرو

  آموزش تعمیرات ecu خودرو

  شهریه: 1400000 تومان

  تناوب دوره:1 ماه

 • آموزش تعمیرات ایسیو ماشین های راه سازی

  آموزش تعمیرات ایسیو ماشین های راه سازی

  شهریه: 6000000 تومان

  تناوب دوره:1 ماه

 • آموزش تعمیرات ایسیو ماشین های سنگین

  آموزش تعمیرات ایسیو ماشین های سنگین

  شهریه: 4000000 تومان

  تناوب دوره:1 ماه

 • آموزش تعمیرات ایسیو خودروهای خارجی

  آموزش تعمیرات ایسیو خودروهای خارجی

  شهریه: 2600000 تومان

  تناوب دوره:1 ماه

 • آموزش مکانیک خودرو درجه 1

  آموزش مکانیک خودرو درجه 1

  شهریه: 3500000 تومان

  تناوب دوره:1 ماه

 • آموزش مکانیک خودرو درجه 2

  آموزش مکانیک خودرو درجه 2

  شهریه: 2400000 تومان

  تناوب دوره:1 ماه

 • آموزش گیربکس اتوماتیک

  آموزش گیربکس اتوماتیک

  شهریه: 3500000 تومان

  تناوب دوره:1 ماه

 • آموزش انژکتور و دیاگ خودرو

  آموزش انژکتور و دیاگ خودرو

  شهریه: 1200000 تومان

  تناوب دوره:1 ماه

 • آموزش گیربکس های دستی

  آموزش گیربکس های دستی

  شهریه: 800000 تومان

  تناوب دوره:1 ماه

 • آموزش مالتی پلکس خودرو

  آموزش مالتی پلکس خودرو

  شهریه: 1200000 تومان

  تناوب دوره:1 ماه

 • آموزش تعمیر موتور EF7 و L90

  آموزش تعمیر موتور EF7 و L90

  شهریه: 950000 تومان

  تناوب دوره:1 ماه

 • آموزش تنظیم موتور خودرو

  آموزش تنظیم موتور خودرو

  شهریه: 1300000 تومان

  تناوب دوره:1 ماه

 • آموزش ریمپ ایسیو

  آموزش ریمپ ایسیو

  شهریه: 2500000 تومان

  تناوب دوره:1 ماه

 • آموزش تعمیر موتور بنز و بی ام و

  آموزش تعمیر موتور بنز و بی ام و

  شهریه: 5000000 تومان

  تناوب دوره:یک ماه

 • آموزش تعمیر موتور تویوتا و مزدا

  آموزش تعمیر موتور تویوتا و مزدا

  شهریه: 2000000 تومان

  تناوب دوره:1 ماه

 • آموزش تعمیر موتور پراید و پیکان

  آموزش تعمیر موتور پراید و پیکان

  شهریه: 950000 تومان

  تناوب دوره:1 هفته

 • آموزش تعمیر موتور 405 و 206 تیپ 2

  آموزش تعمیر موتور 405 و 206 تیپ 2

  شهریه: 950000 تومان

  تناوب دوره:1 هفته

 • آموزش تعمیر موتور زانتیا و 206 تیپ 5

  آموزش تعمیر موتور زانتیا و 206 تیپ 5

  شهریه: 950000 تومان

  تناوب دوره:1 هفته

 • آموزش تعمیر موتور هیوندا و کیا 4 و 6 سیلندر

  آموزش تعمیر موتور هیوندا و کیا 4 و 6 سیلندر

  شهریه: 2000000 تومان

  تناوب دوره:1 هفته

 • آموزش تعمیر موتور خودروهای چینی

  آموزش تعمیر موتور خودروهای چینی

  شهریه: 3000000 تومان

  تناوب دوره:1 هفته