آخرین مقالات : برق صنعتی

روش تست بانک خازنی

تست بانک خازنی به تجهیزات آزمایش کالیبره شده دقیق با اعتبار مناسب، دارای برچسب کالیبراسیون معتبر، تستر عایق، پل خازن برای محاسبه خازن ها، مولتی متر، […]

انواع موتور الکتریکی کاربردی در برق صنعتی

امروزه از موتور الکتریکی در صنایع، کارخانجات و کارگاه های مختلف استفاده می شود. هر موتورالکتریکی با توجه به توان مورد نیاز، اندازه، نوع قطعات مورد […]

ترموستات چیست؟

ترموستات چیست؟ سوالی رایج در زمینه آشنایی با دستگاه هایی که مرتبط با دما هستند. زیرا وظیفه اصلی ترموستات به عبارت ساده تنظیم دما است. برای […]