آموزش تعمیرات موبایل سامسونگ Exhibit II 4G

5 دقیقه زمان مطالعه

آموزش تعمیرات موبایل سامسونگ Exhibit II 4G یکی از مقالات مرتبط با آموزش تعمیرات موبایل مجمتع فنی برق می باشد.

ما قصد داریم که در مقاله آموزش تعمیرات موبایل سامسونگ Exhibit II 4G به شما نحوه تعویض باتری، صفحه نمایش (LCD)، جک هدفون، بلندگو، مادربورد، قاب میانی، دوربین پشتی، بخش بالایی قاب و موتور ویبراتور را آموزش دهیم.

توجه داشته باشید که تمامی مراحل تا زمان جدا‌ شدن قطعه از موبایل ادامه دارد و با انجام عکس همان قدم‌ ها میتوانید قطعه‌ جدید را جایگزین نمایید. برای یادگیری بهتر و کامل تر آموزش تعمیرات موبایل سامسونگ Exhibit II 4G پیشنهاد می کنم که در دوره آموزش تعمیرات موبایل شرکت نمایید.

برای تعمیر این دستگاه، عموماً به این تجهیزات و ابزارها نیاز پیدا خواهید کرد.

 • ابزار پلاستیکی باز کردن گوشی
 • پیچ‌ گوشتی #000 فیلیپس
 • Spudger (پنتش)

آموزش تعویض باتری موبایل سامسونگ Exhibit II 4G:

قدم ۱: باز کردن قاب پشتی

 • ابزار بازکننده پلاستیکی را به زیر درب پشتی وارد نمایید.
 • فشار رو به پایین به ابزار باز‌کننده وارد کنید تا قاب پشتی جدا گردد.

آموزش تعمیرات موبایل سامسونگ Exhibit II 4G

قدم ۲: جدا کردن باتری

 • با استفاده از ابزار پلاستیکی جدا کننده یا انگشت خود باتری را از بخش شیاردار قسمت پایینی بلند کنید و آن را جدا نمایید.

آموزش تعمیرات موبایل سامسونگ Exhibit II 4G

قدم 3: اسمبل کردن گوشی

 • بعد از تعویض باتری شما می توانید برای این کار شما تمام قدم های بالا را به صورت بلعکس انجام دهید
 • تعویض باتری در این مرحله به پایان می رسد.

حتما بخوانید: ۷ دلیل برای سریع خالی شدن باتری موبایل شما


آموزش بخش بالایی قاب موبایل سامسونگ Exhibit II 4G:

ابتدا قدم های 1 تا 2 تعویض باتری گوشی را به دقت مطالعه کنید.

قدم ۳ بخش بالایی قاب پشتی

 • ابزار پلاستیکی باز‌کننده را مطابق شکل در قاب پشتی وارد نمایید.
 • بخش بالایی قاب را به سمت بالا اهرم نمایید تا از گوشی جدا گردد.

آموزش تعمیرات موبایل سامسونگ Exhibit II 4G

قدم ۴

 • بخش بالایی قاب را جدا نمایید.

آموزش تعمیرات موبایل سامسونگ Exhibit II 4G

قدم ۵

 • دو پیچ ۳.۸ میلی‌متری فیلیپس #000 را که قاب بالایی را به پشت متصل کرده است، جدا نمایید.

نکته: دو پیچ در بخش بالایی و دو پیچ در پشت گوشی واقع شده است.

آموزش تعمیرات موبایل سامسونگ Exhibit II 4G

آموزش تعمیرات موبایل سامسونگ Exhibit II 4G

قدم ۶

 • ابزار پلاستیکی باز کننده را به زیر قاب بالایی مطابق شکل وارد نمایید.
 • با استفاده از دست قاب بالایی را به سمت بیرون هل دهید.

آموزش تعمیرات موبایل سامسونگ Exhibit II 4G

آموزش تعمیرات موبایل سامسونگ Exhibit II 4G

آموزش تعمیرات موبایل سامسونگ Exhibit II 4G

قدم 7: اسمبل کردن گوشی

 • بعد از تعویض قاب بالای شما می توانید برای این کار شما تمام قدم های بالا را به صورت بلعکس انجام دهید
 • تعویض قاب بالایی در این مرحله به پایان می رسد

آموزش تعویض قاب میانی موبایل سامسونگ Exhibit II 4G:

ابتدا قدم های 1 تا 6 تعویض بخش بالایی قاب گوشی را به دقت مطالعه کنید.

قدم ۷ قاب میانی

 • چهار پیچ ۳.۸ میلی‌متری #000 را که بخش پشتی را محافظت می‌نماید، جدا نمایید.

آموزش تعمیرات موبایل سامسونگ Exhibit II 4G

قدم ۸

 • ابزار پلاستیکی باز‌کننده را بین گوشی و قاب پشتی قرار دهید.
 • بخش میانی را بوسیله‌ی اهرم کردن ابزار پلاستیکی از گوشی جدا نمایید.

آموزش تعمیرات موبایل سامسونگ Exhibit II 4G

قدم ۹

 • روند اهرم کردن را به آرامی و با دقت در اطرف گوشی مطابق شکل انجام دهید.

آموزش تعمیرات موبایل سامسونگ Exhibit II 4G

قدم ۱۰

 • قاب میانی را از گوشی جدا نمایید و کنار بگذارید.

آموزش تعمیرات موبایل سامسونگ Exhibit II 4G

قدم 11: اسمبل کردن گوشی

 • بعد از تعویض قاب میانی شما می توانید برای این کار شما تمام قدم های بالا را به صورت بلعکس انجام دهید
 • تعویض قاب میانی در این مرحله به پایان می رسد

آموزش تعویض بلندگو موبایل سامسونگ Exhibit II 4G:

ابتدا قدم های 1 تا 10 تعویض قاب میانی گوشی را به دقت مطالعه کنید.

قدم ۱۱

 • پنل پشتی را بصورت قرار دهید که بلندگو به سمت بالا قرار گیرد.
 • با انگشت اشاره و شست خود، پنل پشت نزدیک بلندگو را بگیرید.
 • کف دست خود را به سمت داخل بچرخانید و به انگشت اشاره خود فشار وارد نمایید.
 • بلندگو به راحتی از جای خود بیرون خواهد آمد.

آموزش تعمیرات موبایل سامسونگ Exhibit II 4G

آموزش تعمیرات موبایل سامسونگ Exhibit II 4G

آموزش تعمیرات موبایل سامسونگ Exhibit II 4G

قدم 12: اسمبل کردن گوشی

 • بعد از تعویض بلندگو شما می توانید برای این کار شما تمام قدم های بالا را به صورت بلعکس انجام دهید
 • تعویض بلندگو در این مرحله به پایان می رسد

آموزش موتور ویبراتور موبایل سامسونگ Exhibit II 4G:

ابتدا قدم های 1 تا 10 تعویض قاب میانی گوشی را به دقت مطالعه کنید.

قدم ۱۱ موتور ویبراتور

 • بخش انتهایی پنتس را در فاصله دور قاب وارد نمایید.
 • از پنتس برای جدا کردن ویبراتور و مواد چسبنده آن استفاده نمایید.

آموزش تعمیرات موبایل سامسونگ Exhibit II 4G

آموزش تعمیرات موبایل سامسونگ Exhibit II 4G

قدم ۱۲

 • با استفاده از بخش صاف پنتس کابل ویبراتور را از مادربورد جدا نمایید.

آموزش تعمیرات موبایل سامسونگ Exhibit II 4G

آموزش تعمیرات موبایل سامسونگ Exhibit II 4G

قدم 13: اسمبل کردن گوشی

 • بعد از تعویض موتور ویبراتور شما می توانید برای این کار شما تمام قدم های بالا را به صورت بلعکس انجام دهید
 • تعویض موتور ویبراتور در این مرحله به پایان می رسد.

حتما بخوانید: نه مشکل رایج از مشکلات گلکسی s8 و راه حل های رفع آن


آموزش دوربین پشتی موبایل سامسونگ Exhibit II 4G:

ابتدا قدم های 1 تا 12 تعویض موتور ویبراتور گوشی را به دقت مطالعه کنید.

قدم ۱۳ دوربین پشتی

 • با استفاده از انتهای صاف پنتس کابل اتصال دوربین پشتی را جدا نمایید.

آموزش تعمیرات موبایل سامسونگ Exhibit II 4G

قدم ۱۴

 • دوربین را از قاب مربعی خود جدا کنید.

آموزش تعمیرات موبایل سامسونگ Exhibit II 4G

آموزش تعمیرات موبایل سامسونگ Exhibit II 4G

قدم 15: اسمبل کردن گوشی

 • بعد از تعویض دوربین پشتی شما می توانید برای این کار شما تمام قدم های بالا را به صورت بلعکس انجام دهید
 • تعویض دوربین پشتی در این مرحله به پایان می رسد

آموزش تعویض مادربورد موبایل سامسونگ Exhibit II 4G:

ابتدا قدم های 1 تا 14 تعویض دوربین پشتی گوشی را به دقت مطالعه کنید.

قدم ۱۵ مادربورد

 • پنتس را به بخش زیرین هر گوشه ببرید و کابل‌های ربان را جدا نمایید.
 • نکته: با احتیاط کابل‌های ربان را جدا کنید.
 • ابزار پلاستیکی جداکننده را در میان فاصله بین گوشی و مادربورد وارد نمایید و آن را اهرم کنید.

آموزش تعمیرات موبایل سامسونگ Exhibit II 4G

آموزش تعمیرات موبایل سامسونگ Exhibit II 4G

آموزش تعمیرات موبایل سامسونگ Exhibit II 4G

قدم ۱۶

 • مادربورد را به آرامی و مطابق شکل(به صورت مورب) بلند کنید.
  نکته: مراقب باشید که به کابل ربان متصل به مادربورد آسیب نزنید.
 • با استفاده از پنتس، کانکتور متصل به مادربورد را جدا نمایید.
 • مادربورد را از قاب جدا نمایید.

آموزش تعمیرات موبایل سامسونگ Exhibit II 4G

آموزش تعمیرات موبایل سامسونگ Exhibit II 4G

آموزش تعمیرات موبایل سامسونگ Exhibit II 4G

قدم 17: اسمبل کردن گوشی

 • بعد از تعویض مادربورد شما می توانید برای این کار شما تمام قدم های بالا را به صورت بلعکس انجام دهید
 • تعویض مادربورد در این مرحله به پایان می رسد

آموزش جک هدفون موبایل سامسونگ Exhibit II 4G:

ابتدا قدم های 1 تا 16 تعویض مادربورد گوشی را به دقت مطالعه کنید.

قدم ۱۷ جک ۳.۵ میلی‌متری هدفون

 • انتهای صاف پنتس را بین پنل نگاه‌دارنده و بخش جلویی وارد نمایید.
 • با اهرم کردن پنتس، فضا را برای ورود ابزار پلاستیکی باز‌کننده ایجاد نمایید.

آموزش تعمیرات موبایل سامسونگ Exhibit II 4G

آموزش تعمیرات موبایل سامسونگ Exhibit II 4G

آموزش تعمیرات موبایل سامسونگ Exhibit II 4G

قدم ۱۸

 • ابزار پلاستیکی باز‌کننده را در شکاف ایجاد شده وارد نمایید.
 • با اهرم کردن ابزار پلاستیکی باز‌کننده در گوشه‌های پنل نگاه‌دارنده، آن را آزاد و از صحفه جلویی جدا نمایید.

آموزش تعمیرات موبایل سامسونگ Exhibit II 4G

آموزش تعمیرات موبایل سامسونگ Exhibit II 4G

قدم ۱۹

 • انتهای پنتس را مطابق شکل در شیار موجود وارد نمایید.
 • پنتس را از صفحه دور کنید تا قطعه مربوط به هدفون جدا گردد

آموزش تعمیرات موبایل سامسونگ Exhibit II 4G

آموزش تعمیرات موبایل سامسونگ Exhibit II 4G

آموزش تعمیرات موبایل سامسونگ Exhibit II 4G

قدم ۲۰

 • از انتهای صاف پنتس برای جدا کردن جک ۳.۵ میلی‌متری هدفون از قاب مستطیلی آن استفاده نمایید.

آموزش تعمیرات موبایل سامسونگ Exhibit II 4G

آموزش تعمیرات موبایل سامسونگ Exhibit II 4G

آموزش تعمیرات موبایل سامسونگ Exhibit II 4G

قدم 21: اسمبل کردن گوشی

 • بعد از تعویض جک ۳.۵ میلی‌متری هدفون شما می توانید برای این کار شما تمام قدم های بالا را به صورت بلعکس انجام دهید
 • تعویض جک ۳.۵ میلی‌متری هدفون در این مرحله به پایان می رسد

آموزش تعویض صفحه نمایش موبایل سامسونگ Exhibit II 4G:

ابتدا قدم های 1 تا 20 تعویض جک هدفون گوشی را به دقت مطالعه کنید.

قدم ۲۱ صفحه نمایش

 • بخش صاف پنتس را بین قطعه و قاب قرار دهید.
 • از پنتس برای بلند کردن قطعه استفاده نمایید.

آموزش تعمیرات موبایل سامسونگ Exhibit II 4G

آموزش تعمیرات موبایل سامسونگ Exhibit II 4G

آموزش تعمیرات موبایل سامسونگ Exhibit II 4G

قدم ۲۲

 • پنتس را بین نوار آبی و پشت صفحه نمایش وارد نمایید
 • با استفاده از پنتس نوار آبی را از صفحه نمایش دور کنید.

آموزش تعمیرات موبایل سامسونگ Exhibit II 4G

آموزش تعمیرات موبایل سامسونگ Exhibit II 4G

آموزش تعمیرات موبایل سامسونگ Exhibit II 4G

قدم ۲۳

 • نوار ربان مربعی را در این بخش مشاهده کنید. که به صورت اسلاید مانند از پین مورد نظر خارج می‌گردد

آموزش تعمیرات موبایل سامسونگ Exhibit II 4G

آموزش تعمیرات موبایل سامسونگ Exhibit II 4G

آموزش تعمیرات موبایل سامسونگ Exhibit II 4G

قدم ۲۴

 • ابزار پلاستیکی بازکننده را بین صفحه نمایش و دیجیتایزر وارد نمایید.
 • با استفاده از اهرم کردن ابزار پلاستیکی باز کننده، صفحه نمایش را از صفحه شیشه‌ای جلو جدا نمایید.

نکته: مقداری مواد چسبنده در اطرف صفحه نمایش وجود دارد.

آموزش تعمیرات موبایل سامسونگ Exhibit II 4G

آموزش تعمیرات موبایل سامسونگ Exhibit II 4G

آموزش تعمیرات موبایل سامسونگ Exhibit II 4G

قدم ۲۵

 • صفحه LCD را از دیجیتایزر جدا نمایید.

قدم 26: اسمبل کردن گوشی

 • بعد از تعویض صفحه نمایش شما می توانید برای این کار شما تمام قدم های بالا را به صورت بلعکس انجام دهید
 • تعویض صفحه نمایش در این مرحله به پایان می رسد

آموزش تعمیرات موبایل سامسونگ Exhibit II 4G

آموزش تعمیرات موبایل سامسونگ Exhibit II 4G

حتما بخوانید: تمام آنچه درباره تعمیر ال سی دی گوشی و گلس شکسته موبایل باید بدانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *